WT004W-6R1DTR-1 Dây cấp PVC RI 20in bằng plastics chất liệu nhựa ABS
Dây cấp PVC RI 20in bằng plastics chất liệu nhựa ABS
WT004W-6R1DTR-1
CHI TIẾT