Phan Khang Home - sản phẩm vòi xịt và khoá tay vặn WaterTec Malaysia thông báo trên báo Tuổi Trẻ 13/12/2016 với các hình ảnh chi tiết được sở hữu độc quyền kiểu dáng công nghiệp như dưới đây. Mọi sao chép kiểu dáng, hàng nhái giả sẽ bị xử lý theo Pháp Luật.
vòi xịt và khóa tay vặn watertec đăng ký sở hữu độc quyền kiểu dáng công nghiệp

TIN TỨC KHÁC