Phan Khang Home xin thông báo - Vào tháng 11/2019 Phan Khang Home sẽ có 1 cuộc họp với nhà máy cho kế hoạch năm 2020. Vì vậy, công ty rất hy vọng được tiếp nhận ý kiến đại lý về hoạt động kinh doanh & kế hoạch của đại lý trước ngày 30/10/2019. Xin liên hệ 0906610116 .Mọi ý kiến đóng góp của quý đại lý rất quý báu để cùng nhau phát triển.

watertec

(Ngày 2019-10-22)


TIN TỨC KHÁC