Phan Khang Home phát hành bản tin nội bộ đợt 2/2018 dành riêng cho đại lý, gửi đến miễn phí cho đại lý để hỗ trợ kịp thời việc cập nhật thông tin.
Quý đại lý vui lòng liên hệ Bộ phận CSKH 0906 610 116 / 0906660116 hoặc [email protected] để lấy ấn phẩm.
Trân trọng.

(Ngày 2018-09-18)


TIN TỨC KHÁC