Đăng ký bảo hành
Vòi hồ L805B bằng plastic. Màu trắng

WT00HA-7L0VHTR-6

Vòi hồ L805B bằng plastic. Màu trắng

6 năm

trắng