Đăng ký bảo hành
Vòi hồ tay gạt L805B Wtc

WT00HA-7L0VHTR-6

Vòi hồ tay gạt L805B Wtc

6 năm

trắng