{{productTypeName}} - GIÁ BÁN SỈ CHO ĐẠI LÝ

{{item.product_code}}

Tên :{{item.name}}

NSX :WATERTEC